...

vu-knag.doc

by user

on
Category: Documents
5

views

Report

Comments

Transcript

vu-knag.doc
Vu Klimaatspel – Nrc Academische Jaarprijs.
Dit jaar heeft de VU als inzending voor de NRC academische jaarprijs een concept voor
een klimaatspel in ontwikkeling gebracht.
Op deze manier wil de Vrije Universiteit spelenderwijs informatie over de samenhang
tussen mens en klimaat over brengen, nu de invloed van de mens op het klimaat steeds
duidelijker aantoonbaar wordt, en meer wordt geaccepteerd. De bedoeling van het spel is
om jonge mensen van 12 -26 jaar bewust te maken van een leefomgeving die direct
beïnvloed kan worden door de acties van henzelf en andere mensen op een kleine schaal,
tot op het niveau van de wereldpolitiek.
Het spel zal competitieve spelelementen combineren met educatieve elementen, waar
tijdens interactieve momenten in het spel de speler kennis zal moeten opdoen om
effectief verder te spelen en partners te verzamelen. Kennis komt voort uit het onderzoek
zoals het gedaan wordt door de onderzoekers die samenwerken in het klimaatcentrum van
de Vrije Universiteit. Het educatieve accent zal liggen op de overdracht van
wetenschappelijk werk in een geschikte vorm voor de gekozen doelgroep.
De Vrije universiteit wil via deelname aan de academische jaarprijs, en goede reclame
uiteindelijk het publiek bereiken. Aangezien het een jonge doelgroep betreft zal de
nadruk liggen op het spel ‘online’ aan te kunnen bieden. Hierdoor kunnen de jongeren
gemakkelijk in contact komen met het spel.
In het spel zullen elementen verwerkt worden die belangrijk zijn voor de leeftijdsgroep.
Hierbij valt te denken aan elementen uit het dagelijkse leven van deze jongeren, die
terugkeren in het spel, alleen wordt duidelijk de invloed van de mens op het klimaat aan
getoond, en met de ze elementen aangeleerd/geassocieerd.
De charme van het spel is de keuze voor een vorm die uitermate goed geschikt zou
kunnen blijken om de samenhang tussen verschillende disciplines over te brengen,
waarbij de speler de samenhang leert tussen politiek, economie, klimaat en sociale
aspecten. Door deze multidisciplinaire insteek, kan de het spel ook een rol spelen in het
curriculum. De speler leert op spelenderwijs de samenhang tussen de verschillende
disciplines. Bovendien heeft de speler ook te maken met de acties van andere spelers,
wanneer de keuze om een “single player” of “multiplayer” spel te spelen wordt
geïntroduceerd. De multidisciplinaire aanpak van het spel weerspiegelt de aanpak van de
Vrije universiteit, in de zin dat de mogelijkheden van het spel realistische weergaven zijn
van de onderzoekspunten van de Vrije Universiteit. Zo kan de speler bijvoorbeeld een
spelstijl kiezen die gericht is op het verminderen van de uitstoot en investeren in groene
technologieën, maar moet de speler ook rekening houden met de welvaart van het land.
Deze punten zijn ook onderdeel van het onderzoek binnen het klimaatcentrum, waar
onder andere onderzoek verricht wordt naar de mogelijkheden tot het reduceren van
emissies enerzijds en de mogelijkheden tot adaptatie anderzijds. In het spel zal de speler
ook toegang hebben tot actueel onderzoek, zoals dat gebeurt aan de Vrije Universiteit.
Doordat het spel online gespeeld wordt, is het mogelijk om een website te koppelen aan
het spel. Op deze website kan de leerling, ook buiten het actief participeren in het spel,
kennis op doen over de veranderingen in het klimaat en het onderzoek om deze
veranderingen te kunnen begrijpen.
De bedoeling is om de publicaties van de VU op het gebied van klimaat ook in populaire
vorm leesbaar te maken voor het publiek, zowel binnen het spel, als op de website. In het
bijzonder zal de focus liggen op studies naar het stijgen van de zeespiegel (Kroon et al.),
het belang en de werking van de ecologische “sinks” (Dolman et al.), de problematiek
rondom toekomstige emissiescenario’s, transitie van energiebronnen en de uitdagingen
van internationale samenwerking. De Vrije Universiteit heeft al 20 jaar een belangrijke
internationale positie op het gebied van onderwijs en onderzoek naar klimaatverandering,
met een grote ervaring in de samenhang tussen ‘ecology and palaeoclimate’ onderzoek,
evenals de maatschappelijke implicaties op het gebied van water en energie. In het spel
staat de dynamische uitdagingen van werking tussen het klimaatsysteem en de
internationale gemeenschap centraal. Ten behoeve van de nationale en internationale
profilering van het Klimaatcentrum is behoefte aan een indeling van het
klimaatonderzoek, en deze richt zich op de volgende speerpunten.
- klimaatsysteem
- adaptatie
- mitigatie
- economische en internationale beleidsaspecten.
Het doel van het spel is om het onderzoek van de VU kenbaar te maken aan het bredere
publiek (ook elders in de wereld), op alle aspecten van klimaatverandering zoals
onderzocht aan de Vrije Universiteit. Door dit cross-media format kunnen de
“wetenschappers van morgen” vandaag nog geïnteresseerd raken in het
klimaatonderzoek, en kan de Vrije Universiteit een mooi, leuk en educatief spel op de
markt brengen.
Het team bestaat uit de volgende leden:
Onderzoekers:
Pier Vellinga
Frans Berkhout
Peter van Bodegom
Frans-Jan Parmentier
Anton Eliens
Alex Halsema
Studentleden:
Anne Martens
Elia Orru
Haroen Lemmers
Rob Schuddeboom
Thijs Louiss
Charlotte Spliethoff
Karlien Meulenaars
Pieter Pauw
Hugo Heerdemans
Marek van de Watering
Winoe Bhikarie
Projectleider
Merlijn Draisma
Fly UP